VNPT và những con số ấn tượng năm 2017
Đăng vào 11/01/2018

Năm 2017, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Những kết quả đạt được trong năm 2017 sẽ là tiền đề để Tập đoàn chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số trong giai đoạn tiếp theo - giai đoạn đột phá của công nghệ số, công nghệ thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết