VNPT được giao chủ quản 4 hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
Đăng vào 13/07/2017

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 632 ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Quyết định nêu rõ, có 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng, trong đó có lĩnh vực thông tin do Bộ TT&TT chủ trì.

Đáng chú ý, trong Danh mục 7 hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 632, có tới 4 hệ thống do VNPT là đơn vị chủ quản và các đơn vị thành viên VNPT là đơn vị vận hành.

Trong đó, Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành vệ tinh viễn thông do Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I vận hành; Ba hệ thống còn lại bao gồm: Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành mạng đường trục băng rộng; Hệ thống quản lý chuyển mạch quốc tế; Hệ thống truyền dẫn và cáp quang biển quốc tế, cáp quang đất liền quốc tế đều do Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT-Net vận hành.

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết