Ưu đãi tới 30% hóa đơn VNPT trong 2 tháng
Đăng vào 19/10/2021

1. Thời gian: 15/10/2021 - 30/11/2021
2. Phạm vi: Toàn quốc.
3. Đối tượng: 
- Nhóm 1: Khách hàng là thuê bao di động trả sau VinaPhone, đã có tài khoản ví VNPT Pay, định danh, liên kết ngân hàng trực tiếp trước 01/10/2021.
- Nhóm 2: Khách hàng thuộc danh sách nhận tin nhắn khuyến mại của VNPT Pay, có tài khoản ví VNPT Pay, định danh và liên kết ngân hàng trực tiếp.
4. Hình thức khuyến mại: Tặng thẻ voucher
- Lần đầu: tặng thẻ voucher 20% (tối đa 30.000đ/khách hàng)
- Lần tiếp theo: tặng thẻ voucher 10% (tối đa 15.000đ/khách hàng)
5. Phạm vi sử dụng thẻ voucher:
- Nhóm 1: Khách hàng sử dụng thẻ voucher để hỗ trợ giảm trừ khi thanh toán hóa đơn di động trả sau VinaPhone cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay bằng nguồn tiền ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Pay.
(*) Lưu ý: Khách hàng phải chọn mục “Di động trả sau” > Nhập số di động trả sau VinaPhone trùng với số tài khoản đăng ký ví VNPT Pay.
- Nhóm 2: Khách hàng sử dụng thẻ voucher để hỗ trợ giảm trừ khi thanh toán hóa đơn dịch vụ VNPT (Internet, cố định, di động trả sau VinaPhone, MyTV) bằng nguồn tiền ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Pay.
6. Điều kiện sử dụng thẻ voucher:
Tại thời điểm sử dụng thẻ voucher, khách hàng cần:
- Đảm bảo số dư của nguồn tiền mà khách hàng chọn để thanh toán > 0đ và đủ để thanh toán phần giá trị còn thiếu
- Duy trì liên kết ngân hàng.
- Không áp dụng thẻ voucher cho giao dịch thanh toán tự động.
7. Quy định thẻ voucher:
- Hạn sử dụng: Mỗi thẻ voucher có thời gian sử dụng trong tháng dương lịch. Hết hạn, nếu khách hàng không sử dụng thì bị thu hồi, cụ thể:
 

Lần đầu tiên KH nhận được thẻ voucher Hạn sử dụng của thẻ voucher đầu tiên Lần kế tiếp được nhận thẻ voucher Hạn sử dụng của thẻ voucher tiếp theo
Tháng 10/2021 31/10/2021 Tháng 11/2021 30/11/2021
Tháng 11/2021 30/11/2021 Tháng 11/2021 31/12/2021


- Thời gian nhận thẻ voucher: 
+ Nhóm 1: Khách hàng sẽ nhận thẻ voucher trong khoảng 15/10/2021 - 17/10/2021.
+ Nhóm 2: Thời gian trả thẻ voucher từ 15/10/2021 và trong vòng trong vòng 72h kể từ khi khách hàng hoàn thành đủ các điều kiện chương trình.
- Không được chuyển nhượng/tặng/quy đổi thành tiền mặt.
- Một thẻ voucher chỉ áp dụng cho 01 giao dịch thanh toán.
- Khi sử dụng thẻ voucher để thanh toán: Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị nhỏ hơn giá trị thẻ voucher, hệ thống sẽ không hoàn lại số tiền còn thừa. Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị lớn hơn giá trị thẻ voucher, khách hàng cần đảm bảo số dư trong ví VNPT Pay để thanh toán số tiền còn thiếu. 
8. Quy định chung của chương trình
- Mỗi tài khoản ví VNPT Pay được nhận tối đa 02 lần/chương trình trong thời gian khuyến mại.
- Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước.
- VNPT Pay không hỗ trợ hủy giao dịch mà đã được hưởng khuyến mại của chương trình.
- Nguyên tắc làm tròn số tiền khuyến mại theo đơn vị nghìn đồng:
     < 500đ: làm tròn xuống 0đ;
     ≥ 500đ: làm tròn lên 1.000đ.
- VNPT Pay có quyền bảo lưu việc chi trả khuyến mại để xem xét đối với các trường hợp được cho là có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng.
- Thời gian để tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chương trình là 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình. Sau thời hạn này, VNPT Pay không tiếp nhận các khiếu nại. 
- Trường hợp khách hàng đã nhận được thẻ voucher nhưng trong quá trình sử dụng gặp sự cố hoặc chưa nhận được do lỗi của VNPT Pay, thì sẽ được hoàn bù thẻ voucher đúng giá trị của thẻ bị lỗi hoặc chưa nhận, đồng thời thẻ voucher có hạn sử dụng đến 31/12/2021.
- Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Pay.
9. Hướng dẫn sử dụng thẻ voucher:
Cách 1: Khách hàng đăng nhập ví VNPT Pay > chọn mục “Ưu đãi - quà tặng của tôi” > Chọn thẻ voucher của chương trình, ấn “sử dụng”.
Cách 2: 
Khách hàng thuộc nhóm 1:
- Đăng nhâp ví VNPT Pay
- Chọn một trong các mục:
+ Hóa đơn viễn thông chọn Di động trả sau
+ Dịch vụ khác chọn Di động trả sau/ Hóa đơn viễn thông > Di động trả sau
- Nhập thông tin thanh toán > chọn nguồn tiền ví VNPT Pay > hệ thống tự động áp dụng thẻ quà tặng của chương trình vào giao dịch hợp lệ đầu tiên trong tháng để giảm trừ. Nếu khách hàng không muốn sử dụng ngay thẻ quà tặng cho giao dịch đó thì ấn “hủy”
(*) Lưu ý: Số tài khoản ví VNPT Pay phải trùng với số di động trả sau VinaPhone cần thanh toán.
Khách hàng thuộc nhóm 2:
- Đăng nhập ví VNPT Pay
- Chọn một trong các mục:
+ Hóa đơn viễn thông
+ Dịch vụ khác chọn Hóa đơn viễn thông/MyTV/Di động trả sau/Cố định/Internet
- Nhập thông tin thanh toán > chọn nguồn tiền ví VNPT Pay > hệ thống tự động áp dụng thẻ quà tặng của chương trình vào giao dịch hợp lệ đầu tiên trong tháng để giảm trừ. Nếu khách hàng không muốn sử dụng ngay thẻ quà tặng cho giao dịch đó thì ấn “hủy”
10. Tổng đài CSKH: 18001091 (nhánh 3).
11. Danh sách ngân hàng liên kết trực tiếp

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết