THANH TOÁN RẢNH TAY GIẢM NGAY TỚI 20% HOÁ ĐƠN VNPT 7/2020
Đăng vào 08/07/2020

 1. Thời gian: 01/7/2020 – 31/7/2020
2. Phạm vi: Toàn quốc
3. Đối tượng:
- Đối tượng 1: Khách hàng (KH) đăng ký mới ví VNPT Pay, có liên kết ngân hàng (ngoại trừ SCB) trong thời gian diễn ra chương trình;
- Đối tượng 2: Khách hàng (KH) đã đăng ký ví VNPT Pay trước ngày 05/04/2020, có liên kết ngân hàng (ngoại trừ SCB).
4. Điều kiện nhận ưu đãi:
Đối tượng 1 (KH mới): Sau khi KH đăng ký ví mới trên ứng dụng VNPT Pay, hệ thống sẽ trả về cho KH 4 thẻ quà tặng bao gồm: 01 thẻ quà tặng 20% (tối đa 100.000đ) và 03 thẻ quà tặng 10% (tối đa 50.000đ/thẻ) ở trạng thái chưa kích hoạt trên ứng dụng VNPT Pay.
- Đối tượng 2 (KH cũ): VNPT Pay sẽ lọc những khách hàng thuộc đối tượng của chương trình và tặng 4 thẻ quà tặng bao gồm: 01 thẻ quà tặng 20% (tối đa 100.000đ) và 03 thẻ quà tặng 10% (tối đa 50.000đ/thẻ) ở trạng thái chưa kích hoạt trên ứng dụng VNPT Pay
5. Hình thức ưu đãi:
Mỗi KH sẽ được nhận 04 thẻ quà tặng gồm: 01 thẻ quà tặng 20% (tối đa 100.000đ) và 03 thẻ quà tặng 10% (tối đa 50.000đ/thẻ) dùng để giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn thanh toán cước trả sau VNPT (*). Cụ thể:
+ Trong tháng đầu tiên kể từ khi KH được nhận thẻ quà tặng: Thẻ quà tặng 20% giá trị hóa đơn VNPT (tối đa 100.000đ) sẽ được áp dụng trên giá trị hóa đơn KH thanh toán.
+ Trong 03 tháng liền kề tiếp theo, KH thanh toán hóa đơn VNPT: Mỗi tháng sẽ được áp dụng 01 thẻ quà tặng 10% giá trị (tối đa 50.000đ/thẻ) trên giá trị hóa đơn VNPT mà KH thanh toán với điều kiện mã hóa đơn tháng đầu tiên và 03 tháng tiếp theo phải trùng nhau đối với hóa đơn các dịch vụ Internet, MyTV, cố định… hoặc số thuê bao phải trùng nhau đối với hóa đơn di động trả sau VinaPhone.
+ Mỗi KH chỉ được sử dụng 01 thẻ quà tặng/giao dịch. Áp dụng cho hóa đơn thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay (không bao gồm thanh toán tự động AutoPay).
(*) Hoá đơn cước trả sau VNPT gồm: Hoá đơn các dịch vụ Internet, MyTV, cố định, di động VinaPhone trả sau...
6. Quy định thẻ quà tặng:

Quy định Thẻ quà tặng lên tới 20%(tối đa 100.000đ) Thẻ quà tặng lên tới 10%(tối đa 50.000đ/thẻ)
Thời gian được nhận thẻ quà tặng - Đối tượng 1 (KH mới): ngay sau khi KH đăng ký mới ví VNPT Pay
- Đối tượng 2 (KH cũ): VNPT Pay sẽ thực hiện lọc những KH thuộc đối tượng của chương trình và sẽ tặng cho KH trước ngày 10/7/2020.
Điều kiện để kích hoạt thẻ quà tặng - KH phải thực hiện liên kết với một trong các ngân hàng trên ứng dụng VNPT Pay (ngoại trừ SCB).
- Hàng tháng, KH cần vào mục ưu đãi >> quà tặng của tôi vào chọn 01 thẻ quà tặng của chương trình và ấn “kích hoạt”.
Phạm vi sử dụng thẻ quà tặng - Chỉ áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn trả sau VNPT bằng nguồn tiền ví VNPT Pay, không bao gồm thanh toán tự động Autopay.
- Sử dụng ngay trong tháng đầu tiên sau khi thẻ quà tặng được kích hoạt.
- Thẻ quà tặng này không được sử dụng đồng thời với các thẻ quà tặng khác.
- Chỉ áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn trả sau VNPT bằng nguồn tiền ví VNPT Pay, không bao gồm thanh toán tự động Autopay.
- Sử dụng từ tháng liền kề tiếp theo sau khi đã hết hạn thẻ quà tặng 20%.
- Mỗi tháng được sử dụng 01 thẻ quà tặng/giao dịch.
- Mã hóa đơn tháng đầu tiên và 03 tháng tiếp theo phải trùng nhau đối với hóa đơn các dịch vụ Internet, MyTV, cố định… hoặc số thuê bao phải trùng nhau đối với hóa đơn di động trả sau VinaPhone.
Hạn sử dụng thẻ quà tặng ➢ Đối với KH mới
- Nếu KH đăng ký ví mới từ ngày 01 đến ngày 27 của tháng T: hạn sử dụng của thẻ quà tặng tính từ khi KH nhận được thẻ quà tặng trên ứng dụng VNPT Pay đến ngày cuối cùng của tháng T.
Ví dụ: KH đăng ký ví ngày 10/07 thì thẻ quà tặng 20% có hạn sử dụng từ 10/07 – 31/07/2020.
- Nếu KH đăng ký ví mới từ ngày 28 trở đi của tháng T: Hạn sử dụng của thẻ quà tặng được tính từ ngày mùng 01 đến ngày cuối cùng của tháng T+1 Ví dụ: KH đăng ký ví ngày 31/07 thì thẻ quà tặng 20% có hạn sử dụng từ 01/8-31/8/2020
- Các thẻ quà tặng 10% sẽ lùi 01 tháng kế tiếp.
➢ Đối với KH cũ: VNPT Pay sẽ trả thẻ quà tặng cho KH trước ngày mùng 10/7/2020.
- Mỗi thẻ quà tặng 10% sẽ có hạn sử dụng trong 01 tháng dương lịch từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng trong tháng. Tính bắt đầu từ khi thẻ quà tặng 20% hết hạn sử dụng
Ví dụ: Thẻ quà tặng 20% hết hạn ngày 31/7/2020 thì voucher 10% đầu tiên có hạn sử dụng từ 01/8- 31/8/2020. Các thẻ quà tặng 10% tiếp theo sẽ có hạn sử dụng lần lượt là từ 01/9 - 30/9/2020; 01/10 – 31/10/2020
Hết hạn, các thẻ quà tặng chưa được sử dụng sẽ bị thu hồi
Quy định khác - Chỉ dùng để giảm trừ trực tiếp trên các hóa đơn thanh toán dịch vụ trả sau VNPT (Fiber VNN, cố định, MyTV, di động trả sau VinaPhone…) bằng ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Pay;
- Số tiền giảm trừ được tính dựa trên hóa đơn gốc mà VNPT thông báo cước tới KH.
- Thẻ quà tặng không được chuyển nhượng/tặng/quy đổi thành tiền mặt.
- Thẻ quà tặng không áp dụng cho thanh toán tự động Autopay.

7. Quy định chung của chương trình:
- Mỗi tài khoản ví VNPT Pay chỉ nhận được 01 lần KM duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình;
- Chương trình không áp dụng cho các ví VNPT Pay liên kết ngân hàng SCB.
- Số lượng thẻ quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước
- VNPT Pay có quyền bảo lưu việc trả thưởng để xem xét đối với các trường hợp được cho là có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng.
- Thời gian để tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chương trình là 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn sử dụng thẻ quà tặng. Sau thời hạn này, VNPT Pay không tiếp nhận các khiếu nại.
- Với các thẻ quà tặng được cộng bù cho KH:
+ Nếu cộng bù trong thời gian CTKM đang diễn ra: Thời hạn sử dụng các thẻ quà tặng vẫn theo quy định tại mục 7, tính từ khi KH nhận được.
+ Nếu cộng bù sau khi CTKM đã kết thúc: Thời hạn sử dụng của mỗi thẻ quà tặng là 15 ngày tính từ khi KH nhận được.
- Để nhận được ưu đãi, mã hóa đơn tháng đầu tiên và 03 tháng tiếp theo phải trùng nhau đối với hóa đơn các dịch vụ Internet, MyTV, cố định… hoặc số thuê bao phải trùng nhau đối với hóa đơn di động trả sau VinaPhone.
- Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Pay.
8. Tổng đài CSKH: 18001091 (nhánh 6).

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết