MYTV ĐỒNG HÀNH CÙNG WORLD CUP 2022
Đăng vào 21/11/2022

 1. Thời gian, phạm vi:
 • Thời gian: Từ ngày 21/11-18/12/2022.
 • Phạm vi: Toàn tỉnh Điện Biên
 1. Đối tượng (Trong thời gian khuyến mại)
 • Khách hàng lắp mới Fiber kèm MyTV Fix và đóng cước trước từ 6 tháng.
 • Khách hàng lắp mới MyTV Fix trên Fiber hiện hữu chưa đóng cước trước:  đóng cước trước từ 6 tháng cả 2 dịch vụ.
 • Khách hàng lắp mới MyTV Fix trên Fiber hiện hữu đang đóng cước trước: đóng cước trước từ 6 tháng cả 2 dịch vụ.
 • Khách hàng mua mới hoặc gia hạn gói MyTV OTT từ 6 tháng: gói chuẩn, gói nâng cao và gói sport.
 • Khách hàng đăng ký mới sim di động trả trước hoặc trả sau có gói kèm MyTV OTT: gói từ 6 tháng.
 • Khách hàng đăng ký mới di động trả trước, trả sau hoặc chuyển từ trả trước sang trả sau: gói cước kèm dịch vụ MyTV OTT (gói hàng tháng).
 1. Nội dung chương trình

STT

Đối tượng

Quà tặng

1

Khách hàng lắp mới Fiber kèm MyTV Fix và đóng cước trước từ 6 tháng.

Áo phông

2

Khách hàng lắp mới MyTV Fix trên Fiber hiện hữu chưa đóng cước trước: đóng cước trước từ 6 tháng cả 2 dịch vụ.

Áo phông

3

Khách hàng lắp mới MyTV Fix trên Fiber hiện hữu đang đóng cước trước: đóng cước trước từ 6 tháng cả 2 dịch vụ.

Cốc nước

4

Khách hàng mua gói MyTV OTT từ 6 tháng: gói chuẩn, gói nâng cao và gói sport.

Cốc nước

5

Khách hàng đăng ký mới sim di động trả trước hoặc trả sau có gói kèm MyTV OTT: gói từ 6 tháng.

Cốc nước

6

Khách hàng đăng ký mới di động trả trước, trả sau hoặc chuyển từ trả trước sang trả sau: gói cước kèm dịch vụ MyTV OTT (gói hàng tháng).

Móc khóa

 • Lưu ý: Chương trình sẽ kết thúc sớm khi hết quà tặng.
 1. Số lượng quà tặng

STT

Quà

Số lượng

1

Áo Phông MyTV

            150

2

Cốc nước MyTV

            300

3

Móc khóa MyTV

            300

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết