Lịch sử hình thành
Đăng vào 09/02/2017

Là Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được tách ra từ Bưu điện Tỉnh Lai Châu từ ngày 01/01/2005, Viễn thông Điện Biên có quá trình phát triển gắn liền với sự hình thành, phát triển của tỉnh Lai Châu cũng như sự hình thành, phát triển khu tự trị Thái – Mèo.

Ngày 07/10/1949, Liên khu ủy 10 ra quyết định thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh Lai Châu do Đồng chí Nguyễn Bá Lạc (tức Trần Quốc Mạnh) làm trưởng ban và kiêm trưởng Ban Giao thông – Liên lạc. Đến tháng 9/1953 Ban cán sự Đảng Quyết định đổi tên Ban Giao thông – Liên lạc thành ngành Bưu điện với lực lượng lúc này vẻn vẹn chỉ có 91 cán bộ, chiến sĩ trung kiên được phân chia về 05 huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Sìn Hồ, Mường Lay và Quỳnh Nhai. Các phương tiện phục vụ cho thông tin liên lạc hầu như không có gì, các cán bộ, chiến sỹ đã vượt khó khăn bằng đôi chân đi bộ, đi ngựa tắt rừng để chuyển công văn, tài liệu từ Trung ương – Khu – Tỉnh đến các huyện, xã và ngược lại đảm bảo mạch máu giao thông liên lạc của Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

Theo yêu cầu nhiệm vụ của Cách mạng và chủ trương của Đảng, Chính phủ ngày 07/05/1955 tỉnh Sơn La, Lai Châu được giải thể và thành lập khu tự trị Thái - Mèo, theo đó Bưu điện khu được thành lập, trụ sở chính đóng tại Thuận Châu.

Đến ngày 01/01/1963 cùng với việc tái thành lập tỉnh Lai Châu, Ty Bưu điện – Truyền thanh Lai Châu cũng được thành lập gồm 7 Bưu điện huyện là Mường Tè, Mường Lay, Tuần giáo, Tủa Chùa, Sìn Hồ, Phong Thổ và Bưu điện huyện Điện Biên.

Để đáp ứng yêu cầu của tình hình thời chiến ngày 21/12/1967 Chính phủ có Nghị định 219/CP tách phát thanh, truyền hình ra khỏi Bưu điện do đó Ty Bưu điện – Truyền thanh Lai Châu được đổi tên thành Ty Bưu điện Lai Châu. Trải qua những năm tháng khó khăn gian khổ, góp phần cho giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc, Ty Bưu điện Lai Châu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn, bí mật các nhiệm vụ chiến đấu và chỉ đạo sản xuất. Với những thành tích tiêu biểu trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Ty Bưu điện Lai Châu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, được Tổng cục Bưu điện tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc đảm bảo thông tin liên lạc, Quân khu Tây bắc tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Thực hiện mô hình đổi mới theo phương án chia tách giữa Bưu chính và Viễn thông của Tập đoàn BCVT Việt Nam Bưu điện Lai Châu là một trong 03 đơn vị được Tập đoàn thí điểm chia tách thành 03 đơn vị: Bưu điện Điện Biên, Bưu điện Lai Châu và Công ty Viễn thông Điện Biên - Lai Châu (nay là Viễn thông Điện Biên) được thành lập từ ngày 01/01/2005 theo Quyết định số: 55/2004/QĐ-BBCVT ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện báo - Điện thoại thuộc B­ưu điện tỉnh Lai Châu.

Đến tháng 01/2008 thực hiện theo Quyết định số 703/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Viễn thông Điện Biên - Lai Châu, do vậy Công ty Viễn thông Điện Biên - Lai Châu được đổi tên thành Viễn thông Điện Biên - Lai Châu.

Hình 1: Công ty Viễn thông Điện Biên - Lai Châu.

Đến tháng 7/2011 Viễn thông Điện Biên – Lai Châu được tách làm 02 đơn vị Viễn thông Điện Biên và Viễn thông Lai Châu theo Quyết định số 103/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 13/6/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Có được như ngày hôm nay là kết quả và công lao to lớn của nhiều thế hệ đóng góp xây dựng nên. Ghi nhận những thành tích to lớn đó, Bưu điện tỉnh Lai Châu nay là 03 đơn vị Bưu điện Điện Biên, Bưu điện Lai Châu và Viễn thông Điện Biên được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 02 Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những phần thưởng cao này không chỉ là niềm tự hào của lớp cán bộ CNV Viễn thông Điện Biên ngày nay mà còn là niềm vinh dự lớn lao của lớp cán bộ thông tin liên lạc, công nhân Bưu điện tỉnh Lai Châu ngày xưa đã từng cống hiến mồ hôi, xương máu cho sự nghiệp chung của dân tộc.

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014 – 2015, xây dựng VNPT thành mô hình 3 lớp “Hạ tầng – Dịch vụ - Kinh doanh”. Từ tháng 08/2014 Viễn Thông Điện Biên đã thực hiện tái cơ cấu, hình thành hai khối Kinh doanh và Kỹ thuật. Viễn Thông Điện Biên tiếp tục phụ trách “Hạ tầng – Dịch vụ”, mảng kinh doanh do Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông thực hiện, trên cơ sở hợp thành từ các bộ phận kinh doanh trực thuộc Viễn thông Điện Biên, các văn phòng đại diện các Tổng Công ty VDC, Vinaphone. Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên được Viễn Thông Điện Biên và Tập đoàn VNPT ủy quyền kinh doanh các sản phẩm dịch vụ VT-CNTT trên địa bàn Tỉnh Điện Biên. Viễn Thông Điện Biên và Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên chịu sự chỉ đạo chung của Đảng ủy Viễn thông Điện Biên,Trưởng Đại diện Tập đoàn VNPT trên địa bàn Tỉnh Điện Biên kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Viễn Thông Điện Biên.

Hình 2: Viễn Thông Điện Biên – Tổ 10, Thanh Trường, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết