Khôi phục 100% lưu lượng trên cáp quang APG
Đăng vào 08/01/2018

 15h45 chiều nay (6//1/2018), hoạt động bảo dưỡng và dịch chuyển tuyến   cáp   APG phục vụ xây dựng sân bay của chính phủ Singapore đã hoàn tất.

 Toàn bộ tuyến cáp APG đã được khôi phục hoàn toàn. Đến 15h45 ngày   6/1/2108 đã hoàn thiện và khôi phục 100% dung lượng. Thời gian thực hiện   dịch chuyển chỉ mất 15h30 phút thay vì 2 ngày như kế hoạch mà phía   Singapore đã công bố trước đây.

 Hiện tại VNPT đang phối hợp với đối tác để sửa chữa và khôi phục tuyến AAG. Trong thời gian khôi phục VNPT đã chủ động định tuyến lưu lượng đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng. 

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết