Hội nghị giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2021
Đăng vào 26/01/2021

Nhằm, phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp trọng tâm và chương trình hành động để triển khai trong năm 2021.

       Ngày 13/01/2021, tại Hội trường tầng III trụ sở VNPT Điện Biên, VNPT Điện Biên và TTKD VNPT Điện Biên tổ chức Hội nghị thảo luận giải pháp kinh doanh năm 2021. Tới dự chỉ đạo Hội Nghị có ông Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng bộ - Trưởng đại diện – Giám đốc Viễn thông Điện Biên và các đồng chí, Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh-VNPT Điện Biên, các đồng chí Phó giám đốc VTT cùng gần 100 CBCNV là cán bộ chủ chốt của 02 đơn vị trên địa bàn.

Hội nghị giải pháp kinh doanh năm 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị giải pháp kinh doanh năm 2021, Trưởng đại diện đã thông báo những thành tích ấn tượng của Tập đoàn nói chung và của VNPT địa bàn Điện Biên năm 2020 nói riêng. Bên cạnh đó đồng chí đã thẳng thắn chỉ ra những dịch vụ có kết quả chưa tốt như dịch vụ His, dịch vụ Office, thị phần dịch vụ di động, dịch vụ MyTV bị giảm, nhất là những tháng cuối năm; Để giải quyết dứt điểm những mặt còn tồn tại của năm 2020 đồng chí yêu cầu, ngay từ những tháng đầu năm 2021 phải: Giữ và phát triển bền vững dịch vụ viễn thông Truyền thống: Data di động, BRCĐ; Đột phá về dịch vụ số: Dịch vụ số doanh nghiệp và dịch vụ số cá nhân. Trưởng đại diện giao cho các đồng chí Phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực về các dịch vụ truyền thống và lĩnh vực Công nghệ thông tin chủ trì, đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những tồn tại của năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Trưởng đại diện phát biểu khai mạc Hội nghị pháp kinh doanh năm 2021

Sau bài phát biểu của Trưởng Đại diện; Bằng phép so sánh đồng chí Phó giám đốc Lê Anh Tuấn đã nêu nên hiện trạng, nguyên nhân tồn tại hạn chế của các dịch vụ: di động, BRCĐ MyTV và kênh bán hàng năm 2020 trên một số địa bàn, từ đó đưa ra các giải pháp để Hội nghị thảo luận.

Đồng chí Lê Anh Tuấn chủ trì nhóm giải pháp dịch vụ truyền thống

Đây là các giải pháp hết sức thiết thực và trọng tâm, có chất lượng chuyên môn cao, các giải pháp đưa ra phù hợp với tình hình thực tiễn và giải quyết căn bản mấu chốt của vấn đề cũng như yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đó là bên cạnh việc giữ vững thị phần các dịch vụ truyền thống, bám sát chủ trương, định hướng chiến lược của Tập đoàn trong bối cảnh hội nhập và sự bùng nổ của khoa học công nghệ thì việc chuẩn bị tâm thế, tập trung nguồn lực, tận dụng thời cơ cung cấp kịp thời ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ CNTT mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng dịch vụ của mọi đối tượng khách hàng là yêu cầu hết sức cấp thiết; Do đó dịch vụ CNTT cũng cần phải đưa ra các giải pháp để cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại của năm 2020 giữ vững danh hiệu là doanh nghiệp số 1 trên địa bàn trong việc số hóa doanh nghiệp và số hóa cá cá nhân.

Phó giám đốc Thiều Đức Thuận đưa các nhóm giải pháp CNTT

Để đưa các giải pháp vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện và đặc thù từng địa bàn, từng khu vực; Đại diện các phòng bán hàng trên địa bàn phát biểu.

Phó giám đốc phòng bán hàng 4 địa bàn Mường Lay phát biểu

Giám đốc phòng bán hàng 1 địa bàn Thành phố phát biểu

Phó giám đốc phòng bán hàng 1 địa bàn Mường Ảng phát biểu

Giám đốc phòng bán hàng 4 địa bàn Mường Nhé phát biểu

Giám đốc phòng bán hàng 3 địa bàn Tuần giáo phát biểu

Với thời gian 1/2 ngày làm việc, các chuyên đề thuộc các lĩnh vực đã được thảo luận để hiến kế các giải pháp kinh doanh năm 2021 đã được truyền tải tới 100% các đồng chí cán bộ chủ chốt trên địa bàn, hy vọng rằng đây là động lực mạnh mẽ để VNPT Điện Biên hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao năm 2021./.  

                                                                                   Công đoàn VNPT Điện Biên

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết