Đảng bộ Viễn thông Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành trung ương khóa XII.
Đăng vào 16/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 12/12/2017 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sáng ngày 11/01/2018 Đảng Viễn thông Điện Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trong Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ Viễn thông Điện Biên cùng trên 60 cán bộ Đảng viên, công nhân viên người lao động đang công tác tại Khối văn phòng Viễn thông Điện Biên, Trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố và khu vực huyện Điện Biên.

Đồng chí : Phạm Minh Khuyến Trưởng ban Tuyên giáo - Dân chính Đảng tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết

Quang cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng bộ - Giám đốc Viễn thông phát biểu

Đồng chí Phạm Minh Khuyến đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên thuộc đảng bộ Viễn thông Điện Biên những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI (khóa XII) sẽ giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ Viễn thông Điện Biên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành Thông tin truyền thông...

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết