CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Đăng vào 26/09/2019
TT Huyện Cửa hàng giao dịch Địa chỉ Điện thoại
1 Huyện Mường Nhé Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Xã Mường Nhé (0215)3743999
2 Huyện Nậm Pồ Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Trung tâm hành chính huyện (0215)3745101
3 Huyện Mường Ảng Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Ảng (0215)3865135
4 Huyện Tuần Giáo Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo (0215)3863666
5 Huyện Tủa Chùa Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông khu thắng lợi 2, Thị trấn Tủa Chùa (0215)3847666
6 Huyện Điện Biên Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Đội 24, Xã Nọong Hẹt (0215)3823456
7 Huyện Điện Biên Đông Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 9, Thị trấn Điện Biên Đông (0215)3891101
8 Huyện Mường Chà Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 3, Thị trấn Mường Chà (0215)3842424
9 Thị xã Mường Lay Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Phường Na Lay, TX Mường Lay (0215)3852050
10 Thành phố Điện Biên Phủ Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 10, Phường Mường Thanh (0215)3825234
Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 6, phường Noong Bua (0215)3831989
Điểm cung cấp Dịch vụ Viễn thông Tổ dân phố 10, Phường Thanh Trường (0215)3923399
VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết