vnpt-his
Tin tức sự kiên - 27/02/2017
VNPT Điện Biên cung cấp hóa đơn điện tử
Tin tức sự kiên - 12/05/2018
Công nghệ tiên phong giảm áp lực cho người bệnh
Tin VNPT - 27/07/2019
VNPT hợp tác với Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Y tế phát triển công nghệ thông tin y tế
Tin VNPT - 11/05/2019
Hệ sinh thái VNPT-HIS được vinh danh sao khuê 2019