trả trước vinaphone
Tin VNPT - 14/07/2017
Quý 4/2017: VNPT sẽ đưa hệ thống tính cước trực tuyến hiện đại vào hoạt động
Tin VNPT - 17/07/2017
VNPT đạt nhiều kết quả tích cực trong SXKD 6 tháng đầu năm
Tin VNPT - 17/07/2017
VNPT sẽ đưa hơn 30.000 trạm thu phát sóng các loại đi vào hoạt động trong năm 2017