nhận diện khuôn mặt
Tin công nghệ - 10/10/2022
Công nghệ nhận diện khuôn mặt của VNPT giúp Việt Nam đạt kỷ lục mới