HỌP TRỰC TUYẾN
Tin công nghệ - 30/10/2020
VNPT tiếp tục được lựa chọn là đơn vị triển khai các giải pháp phục vụ họp trực tuyến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV