5G
Tin VNPT - 08/07/2019
VNPT sẽ thử nghiệm mạng 5G tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
Tin công nghệ - 30/06/2022
VNPT phát sóng VinaPhone 5G tại sự kiện Vinh danh Top 7 cộng đồng thông minh thế giới ICF 2022
Tin tức sự kiện - 11/12/2020
Chính thức phát sóng VinaPhone 5G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào tháng 12/2020
Tin tức sự kiện - 10/05/2022
VNPT sẵn sàng hạ tầng VT-CNTT và tăng cường phủ sóng 5G phục vụ SEA Games 31