200k
Tin VNPT - 10/03/2022
Hệ sinh thái tài chính số VNPT MONEY: tối ưu lợi ích khách hàng