Đăng vào 07/08/2020
VNPT hoàn thành cung cấp dịch vụ viễn thông tại Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng
Đăng vào 06/08/2020
VNPT hỗ trợ cước data chung tay cùng Đà Nẵng chống dịch
Đăng vào 13/03/2020
Toàn dân đồng lòng chống dịch: Khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI
Đăng vào 09/03/2020
VNPT miễn phí dịch vụ VNPT Meeting hỗ trợ phòng chống Covid-19
Đăng vào 03/03/2020
Bí quyết giúp VNPT được cấp phép lần 3 cung cấp dịch vụ chữ ký số
Liên hệ