Đăng vào 09/04/2021
VNPT là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng bảo mật thế giới
Đăng vào 11/12/2020
VNPT là doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp CNTT cho thành phố thông minh
Đăng vào 30/10/2020
VNPT tiếp tục được lựa chọn là đơn vị triển khai các giải pháp phục vụ họp trực tuyến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
Đăng vào 24/08/2020
VNPT tăng đôi ưu đãi cho khách hàng sử dụng Internet, Truyền hình
Đăng vào 06/08/2020
VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020