Đăng vào 30/10/2020
VNPT tiếp tục được lựa chọn là đơn vị triển khai các giải pháp phục vụ họp trực tuyến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
Đăng vào 24/08/2020
VNPT tăng đôi ưu đãi cho khách hàng sử dụng Internet, Truyền hình
Đăng vào 06/08/2020
VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020
Đăng vào 08/07/2020
VNPT PAY cung cấp thanh toán cho toàn bộ dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Đăng vào 15/04/2020
Nâng tốc độ Internet lên 50Mbps và tặng 50% dung lượng data cho khách hàng cả nước
Liên hệ