Giải pháp Chính phủ điện tử VNPT-eGov

Giới thiệu

      Giải pháp Chính phủ điện tử VNPT-eGOV bao gồm các ứng dụng thành phần phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành trong cơ quan nhà nước: Cổng thông tin điện tử (vnPortal), Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-iGate), Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice), Hệ thống Thư điện tử (VNPT Email). Bên cạnh đó còn có các ứng dụng chuyên ngành y tế và giáo dục: Phần mềm quản lý bệnh viện (VNPT HIS) và Mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu), Quản lý thông tin tàu cá trên biển (Seagateway), Quản lý thu phí đường bộ (VNPT-ITS).

Được thiết kế dựa trên Khung kiến trúc nhóm mở (TOGAF - The Open Group Architecture Framework) và xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây, giải pháp Giải pháp Chính phủ điện tử của VNPT triển khai theo mô hình cung cấp dịch vụ hoàn toàn tuân thủ “Khung kiến trúc CPĐT” cấp bộ và cấp tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (văn bản 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015). Hệ thống được tăng cường bảo mật bằng cơ chế xác thực “Mật khẩu một lần – One Time Password (OTP)”.

Giải pháp cũng cho phép thiết lập trục liên thông nội bộ, từ đó:

- Tạo các kết nối dọc: Kết nối từ Chính phủ xuống các Bộ, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; kết nối các cơ quan chuyên ngành của Bộ xuống các cơ quan chuyên ngành của tỉnh; kết nối các cơ quan chuyên ngành các Bộ cấp trung ương xuống các cơ quan chuyên ngành của Bộ tại địa phương; kết nối các cơ quan chuyên ngành của tỉnh với các đơn vị chuyên môn cấp dưới (huyện, xã).

- Kết nối ngang: Kết nối giữa các Bộ, giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, kết nối giữa các tỉnh, kết nối giữa các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh (sở, ban, ngành), kết nối giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện (phòng, ban).

Mọi chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch viễn thông, tổng đài (02153).800.126 hoặc (02153).1080