VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Du lịch
Đăng vào 28/11/2017

Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội ngày 22/11/2017, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long (bên phải) và ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục Trường Tổng cục du lịch Việt Nam trao thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, hai bên sẽ cùng phối hợp xây dựng và triển khai Đề án tổng thể ứng dụng CNTT tiếp cận Cách mạng công nghệ 4.0 trong ngành Du lịch và xây dựng kiến trúc tổng thể phát triển Du lịch thông minh.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ phối hợp cùng xây dựng và triển khai chương trình hợp tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành, kết nối thông tin với các địa phương, doanh nghiệp trong phát triển du lịch; Xây dựng, cung cấp công nghệ, kết nối và mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong phát triển du lịch. Phối hợp xây dựng các sản phẩm công nghệ số phục vụ khách du lịch. Tập đoàn VNPT sẽ cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ viễn thông, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch điện tử (E-Marketing) cho Tổng cục Du lịch.

Hiện VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT với 55 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó, có rất nhiều tỉnh thành quan tâm phát triển lĩnh vực du lịch. Vì vậy, VNPT đã và đang triển khai giải pháp về du lịch thông minh theo nhu cầu của các tỉnh. VNPT cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty SaigonTourist về xây dựng Du lịch thông minh.

Việc ký kết hợp tác sẽ không chỉ đáp ứng được nhu cầu phát triển của Tổng cục Du lịch, phát huy được thế mạnh của VNPT mà còn là cơ hội để Tổng cục du lịch và VNPT cùng nhau tạo ra những sản phẩm du lịch hiện đại phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết
Liên hệ