Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Đăng vào 12/08/2019

Thực hiện kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 03/7/2019 và văn bản số 17-HD/ĐU của Đảng bộ Dân chính Đảng, Ngày 20/7/2019, Đảng bộ Viễn thông Điện Biên tổ chức Học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 10 khóa XII của Đảng và tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Cứ mỗi ngày bác dành thời gian từ 9h đến 10h để viết di chúc

Tham dự và truyền đạt, triển khai các nội dung bản di chúc của Bác có các đồng chí Phạm Minh Khuyến, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Dân chính đảng tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Tảo - Bí thư Đảng bộ - Trưởng đại diện - Giám đốc VNPT Điện Biên cùng hơn 70 cán bộ Đảng viên công nhân viên và người lao động VNPT Điện Biên

Trên 70 cán bộ, đảng viên, người lao động có mặt tham dự

Phát biểu mở đầu buổi tuyên truyền, Bí thư Đảng bộ Viễn thông Điện Biên nhấn mạnh, đây là việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bí thư Đảng bộ mong rằng qua buổi tuyên truyền, các đơn vị cơ sở và mỗi CBCNV thấy rõ trách nhiệm của mình hơn, từ đó quyết tâm thực hiện theo Di chúc của Người, trở thành hành động tự giác, xuất phát từ tình cảm kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên và người lao động trong từng đơn vị đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng bộ phát biểu

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đã được các đồng chí Phạm Minh Khuyến Trưởng ban Tuyên giáo đảng ủy dân chính Đảng tỉnh truyền đạt các nội dung chủ yếu Hội nghị khóa XII của Đảng và chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đặc biệt đồng chí đã dành 2/3 thời gian Hội nghị để tuyên truyền, đánh giá kết quả 50 thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng ta.

                 Trưởng ban Tuyên giáo truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị TW 10 khóa XII và tuyên truyền 50 thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời, nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Nội dung tuyên truyền nhằm đánh giá những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhân dân ta đang tiến hành; khẳng định những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Quang cảnh của Hội nghị

 

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết
Liên hệ