TTKD VNPT - Điện Biên tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019
Đăng vào 21/02/2019

Sáng ngày 20/02/2019, tại trụ sở TTKD VNPT – Điện Biên đã tổ chức thành công Hội nghị  người lao động năm 2019. Về dự Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Anh Tuấn –  Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn VNPT Điện Biên và 72 đại biểu, đại diện cho 82 người lao động của TTKD VNPT – Điện Biên.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phạm Minh Hải– Chủ tịch Công đoàn TTKD VNPT – Điện biên trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn; đánh giá kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động; tình hình thực hiện an toàn vệ sinh lao động; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc và đánh giá tình hình thực hiện việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến người lao động thuộc TTKD VNPT – Điện Biên.

Tại hội nghị đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và người lao động.  Hội nghị đưa ra các chỉ tiêu phát động thi đua có liên quan đến người lao động. Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trong đó vượt kế hoạch 1%; Đăng ký sáng kiến kỹ thuật hoặc giải pháp cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động là 15 sáng kiến,… Ban chấp hành công đoàn có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc thông báo kết quả  và kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị người lao động đến người lao động và đoàn viên Công đoàn. Vận động, khuyến khích công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2019, thuyền xuyên đôn đốc kinh doanh, gương mẫu chấp hành nội quy lao động, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định.

Hội nghị cũng đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi về nội quy, quy chế, Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty và đã bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh quản lý, giới thiệu cán bộ nguồn vào các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng TTKD VNPT- Điện Biên năm 2019, đồng thời bầu ra 03 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động  Tổng công ty năm 2019.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn TTKD VNPT – Điện Biên  gửi tới các quý vị đại biểu và người lao động trên địa bàn lời chúc sức khoẻ, vạn sự như ý. Chúc toàn thể Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết
Liên hệ