LÀM VIỆC VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Đăng vào 29/12/2018

Thực hiện kế hoạch số 85/KH-VHXH ngày 10/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin từ năm 2016 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu về Bưu chính Viễn thông và công nghệ thông tin đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giúp các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách pháp luật về Viễn thông, luật công nghệ thông tin;

Ngày 26/12/2018 đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên do đồng chí Nhữ Văn Quảng – Trưởng ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn đã đến làm việc tại Viễn thông Điện Biên. Làm việc và tiếp đoàn có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận, Trưởng phòng Kỹ Thuật – Kế hoạch Viễn thông Điện Biên.

Đ/C Nhữ Văn Quảng thay mặt đoàn giám sát phát biểu

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Tuấn thay mặt đơn vị được giám sát đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Viễn thông – CNTT của đơn vị đến năm 2020 và việc thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 24/7/2015 về việc phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2020, trong bản báo cáo đồng chí đã thẳng thắn nêu nên những tồn tại, hạn chế nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện; Qua báo cáo đồng chí cũng có một số đề xuất kiến nghị với các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn nói chung và Viễn thông Điện Biên nói riêng để khắc phục những tồn tại hạn chế như đã nêu; các thành viên trong đoàn đã có một số ý kiến thảo luận và nhận được sự trao đổi và chia sẻ thẳng thắn của đồng chí lãnh đạo đại diện Sở TTTT tỉnh Điện Biên.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn Quảng thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp và chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Viễn thông Điện Biên đã tạo điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao, cảm ơn các đồng chí phóng viên, báo chí đã đến dự và đưa tin./.

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết
Liên hệ