Hội nghị triển khai kế hoạch 2019
Đăng vào 18/01/2019

Sáng 15/01/2019, Viễn thông Điện Biên và Trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019.

Hội nghị triển khai kế hoạch 2019

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, Sở TT&TT, Bưu điện tỉnh Điện Biên, Liên đoàn Lao động tỉnh; Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cùng một số ban trực thuộc Tập đoàn và Tổng công ty dịch vụ Viễn thông.

Về phía VNPT Điện Biên có ông Nguyễn Văn Tảo – Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên cùng hơn 80 các đồng chí là các cán bộ chủ chốt của 02 đơn vị Viễn thông Điện Biên và Trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên.

CBCNV Viễn thông Điện Biên và TTKD VNPT Điện Biên tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tảo – Trưởng đại diện VNPT Điện Biên – Bí thư Đảng chuyển lời cảm ơn sâu sắc đến Tập thể Ban lãnh đạo, hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để VNPT Điện Biên hoàn thành nhiệm vụ được giao; cảm ơn các sở Ban ngành trong tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện để VNPT Điện Biên xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới VT-CNTT, góp phần nâng cao chất lượng các loại dịch vụ, tạo niềm tin đối với khách hàng.

Đồng chí Trưởng đại diện VNPT Điện Biên khai mạc Hội nghị

Sau bài phát biểu của đồng chí trưởng đại diện, thay mặt VNPT Điện Biên đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó giám đốc Viễn thông Điện Biên báo cáo đánh giá tình hình SXKD năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch năm 2019;

Đồng chí Phạm Minh Hải phó giám đốc trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên tbáo cáo công tác hoạt động công đoàn của 2 đơn vị qua đó yêu cầu Công đoàn 02 đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Ban thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về gắn kết hoạt động giữa công đoàn Khối kỹ thuật với công đoàn khối kinh doanh trên địa bàn. Xây dựng hệ thống BSC/KPI làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và người đứng đầu tổ chức công đoàn các cấp với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm vì mái nhà chung VNPT”.

Đồng chí Lê Anh Tuấn báo cáo kết quả SXKD 2018

Sau bài phát biểu của đồng chí trưởng đại diện, thay mặt VNPT Điện Biên đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó giám đốc Viễn thông Điện Biên báo cáo đánh giá tình hình SXKD năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch năm 2019;

Đồng chí Phạm Minh Hải phó giám đốc trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên tbáo cáo công tác hoạt động công đoàn của 2 đơn vị qua đó yêu cầu Công đoàn 02 đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Ban thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về gắn kết hoạt động giữa công đoàn Khối kỹ thuật với công đoàn khối kinh doanh trên địa bàn. Xây dựng hệ thống BSC/KPI làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và người đứng đầu tổ chức công đoàn các cấp với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm vì mái nhà chung VNPT”.

Giám đốc TTVT2 phát biểu tham luận

Giám đốc phòng bán hàng khu vực Tuần Giáo phát biểu tham luận

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Vũ Anh – Phó Tổng giám đốc đánh giá cao những cố gắng và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2018; Mặc dù thành tích trong hoạt động SXKD của VNPT Điện Biên và Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên chưa thực sự đạt được kết quả như mong muốn, xong với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Trưởng đại diện, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chuyên môn và công đoàn sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của đội ngũ nhân viên kỹ thuật và kinh doanh, một số lĩnh vực hoạt động trên địa bàn đã thu được nhũng thắng lợi đáng khích lệ, đồng chí còn nhấn mạnh:

Trước những thời cơ và thách thức trong giai đoạn chuẩn bị cho cổ phần hóa Tập đoàn, thực hiện thành công chiến lược 4.0, đồng chí yêu cầu toàn thể CBCNV, người lao động VNPT trên địa bàn hãy phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019.

Đồng chí Đỗ Vũ Anh – Phó tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu

Trước những thách thức và cơ hội mới, Trưởng đại diện VNPT Điện Biên phát động thi đua “quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019”; đồng chí yêu cầu lãnh đạo chuyên môn, công đoàn Viễn thông Điện Biên, Trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên, các đơn vị cơ sở, các đồng chí Trưởng địa bàn, chủ tịch công đoàn các đơn vị cơ sở, trưởng phó các phòng quản lý, các tổ công đoàn phối hợp xây dựng nội dung và triển khai với mục tiêu, biện pháp cụ thể sát với thực tiễn của từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD năm 2019./.

 

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết
Liên hệ