Hội nghị triển khai kế hoạch 2018 VNPT Điện Biên
Đăng vào 06/02/2018

Sáng 31/01/2018 tại trụ sở VNPT Điện Biên hai đơn vị  Viễn thông Điện Biên và Trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018; trao giấy khen, bằng khen và cờ thi đua năm 2017 cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Tảo – Trưởng Đại diện VNPT Điện Biên, , Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Viễn thông Điện Biên chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tảo – Trưởng đại diện VNPT Điện Biên – Bí thư Đảng bộ nêu rõ những tồn tại, hạn chế yếu kém cần khắc phục ngay từ đầu năm 2018 như: Tình hình kinh doanh dịch vụ di động chưa tương xứng với mức đầu tư cơ sở hạ tầng mạng di động, thị phần bị giảm sút; Hiệu suất sử dụng thiết bị viễn thông còn rất thấp so với quy định của Tập đoàn, hiệu quả sử dụng nguồn chi phí hoa hồng phát triển dịch vụ chưa cao, một bộ phận không nhỏ nhân viên kinh doanh chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tỷ lệ thuê bao rời mạng cao; Cơ chế cho kênh bán hàng chưa có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu sản lượng tại các điểm bán lẻ, đặc biệt là các kênh bán hàng của Vnport. Việc triển khai giao BSC đến từng cá nhân người lao động chưa triệt để dẫn đến phân phối thu nhập vẫn mang tính cào bằng chưa khuyến khích được người lao động; Sự phối kết hợp giữa 02 khối Kinh doanh và kỹ thuật đôi khi chưa chặt chẽ.    

 
Năm 2018 còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết vượt khó của CBCNV, người lao động VNPT trên địa bàn, đồng chí tin tưởng rằng năm 2018 VNPT Điện Biên và Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ với các chỉ tiêu cụ thể: Doanh thu phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên so với năm 2017 trong đó, doanh thu theo địa bàn dịch vụ di động tăng trưởng 10%, dịch vụ băng rộng tăng trưởng 12%, dịch vụ MyTV tăng trưởng 0,5%; 100% các xã có dịch vụ FiberVNN, mở rộng vùng phủ sóng dịch vụ 4G. Thị phần dịch vụ di động tăng từ 1% trở lên; Năng suất lao động tăng 8% trở lên; giảm thiểu thời gian mất liên lạc, nâng cao chất lượng các dịch vụ; Đảm bảo mức thu nhập ổn định cho CBCNV, phấn đấu thu nhập bình quân tăng từ 5% trở lên so với năm 2017.  


Sau bài phát biểu của đồng chí trưởng đại diện, thay mặt Ban thường vụ công đoàn 02 đơn vị, phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Anh Tuấn Chủ tịch Công đoàn – Phó giám đốc Viễn thông Điện Biên yêu cầu Công đoàn 02 đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Ban thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về gắn kết hoạt động của 2 tổ chức công đoàn VTT và TTKD trên địa bàn tỉnh thành phố. Xây dựng hệ thống BSC/KPI làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và người đứng đầu tổ chức công đoàn các cấp với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm vì mái nhà chung VNPT”. 


Trước những cơ hội và thách thức trong giai đoạn chuẩn bị cổ phần hóa Tập đoàn, đồng chí kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động VNPT trên địa bàn hãy phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2018 của Công đoàn VNPT Điện Biên và công đoàn TTKD VNPT Điện Biên góp phần xây dựng tổ chức công đoàn VNPT ngày càng vững mạnh.


Năm 2017 đã đi qua mặc dù thành tích trong hoạt động SXKD của VNPT Điện Biên và Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên chưa thực sự đạt được kết quả như mong muốn, xong với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Trưởng đại diện, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chuyên môn và công đoàn sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của đội ngũ nhân viên kỹ thuật và kinh doanh, một số lĩnh vực hoạt động trên địa bàn đã thu được nhũng thắng lợi đáng khích lệ; Tổng kết thi đua năm 2017, Viễn thông Điện Biên và Trung tâm Kinh doanh cùng nhiều đơn vị cơ sở được Công đoàn Bộ TTTT, Tập đoàn và Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty dịch vụ Viễn thông tặng cờ, bằng khen và nhiều giấy khen.   


Ghi nhận những thành tích đã đạt được năm 2017, thừa ủy quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn, Ban thường vụ Công đoàn Bộ TTTT và Chủ tịch công đoàn VNPT; Trưởng đại diện VNPT Điện Biên và Chủ tịch công đoàn VTT đã trao cờ của Tập đoàn, bằng khen, giấy khen của công đoàn Bộ TTTT và Công đoàn VNPT cho các đơn vị, tập thể và các tổ chức công đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2017 và có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017; Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt 135 ngày đêm, giám đốc Viễn thông Điện Biên cũng thưởng cho 05 địa bàn có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cao và có độ khả dụng BTS vượt mức chỉ tiêu quy định của Tập đoàn.


Hội nghị triển khai kế hoạch 2018 của Viễn thông Điện Biên và Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên đã kết thúc và thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi hồ hởi tỏ rõ trên từng khôn mặt các đại biểu dự Hội nghị, đây là dấu hiệu chứng tỏ hoạt động SXKD năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn sẽ có nhiều khởi sắc và gặt hái được nhiều thắng lợi./.  

Một số hình ảnh trong Hội nghị triển khai kế hoạch

Trưởng đại diện VNPT Điện Biên trao cờ cho TTKD, TTĐHTT và PBH ĐBĐ

Chủ tịch Công đoàn VNPT Điện Biên trao bằng khen của Công đoàn bộ TTTT cho TTVT1 và giấy khen của Công đoàn Tập đoàn cho TTVT5

Chủ tịch Công đoàn VNPT Điện Biên trao bằng khen của Công đoàn bộ TTTT cho TTVT1 và giấy khen của Công đoàn Tập đoàn cho TTVT5

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết
Liên hệ