HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG VNPT ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ X
Đăng vào 27/03/2019

Ngày 26/3/2019, Viễn thông Điện Biên đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Đến dự hội nghị gồm có: Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, cùng 40 CBCNV, người lao động là các cá nhân tiêu biểu được Hội nghị người lao động các đơn vị cơ sở lựa chọn về dự Hội nghị.

Cán bộ CNV và người lao động tham gia Hội nghị

       Đây là dịp để tập thể người lao động và Ban Lãnh đạo Viễn thông tỉnh điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD của các đơn vị cơ sở trong năm 2018 và đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2019.

      Hội nghị đã nghe và thống nhất các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, và các giải pháp thực hiện năm 2019 do đồng chí Nguyễn Văn Tảo Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Viễn thông Điện Biên trình bày;

Đồng chí Nguyễn Văn Tảo - Bí thư Đảng, giám đốc VTT thông qua báo cáo

Tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động năm 2018. Báo cáo công khai tài chính về việc trích, lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại doanh nghiệp do đồng chí Phó giám đốc, chủ tịch công đoàn Viễn thông Điện Biên trình bày;

Đồng chí Lê Anh Tuấn, phó giám đốc - Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo

Tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động năm 2018. Báo cáo công khai tài chính về việc trích, lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại doanh nghiệp do đồng chí Phó giám đốc, chủ tịch công đoàn Viễn thông Điện Biên trình bày;

Lãnh đạo chuyên môn, công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể năm 2019

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Chào cờ trước khi vào Hội nghị

Đồng chí Lê Văn Hà PCT  công đoàn phát biểu khai mạc

Sau lễ ký thỏa ước lãnh đạo CM, công đoàn chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo quản lý

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết
Liên hệ