Đoàn cơ sở Viễn thông Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2017 – 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2019 – 2022.
Đăng vào 22/09/2019

Tại Hội trường Viễn thông Điện Biên, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Viễn thông Điện Biên tổ chức thành công hội nghị công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2017 – 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2019 – 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tảo – Giám đốc VNPT Điện Biên; Ban lãnh đạo trung tâm kinh doanh VNPT – Điện Biên; Lãnh đào các phòng ban chuyên môn và các đồng chí đoàn viên của 01 Đoàn cơ sở và 04 chi đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe những kết quả tổ chức Đoàn cơ sở Viễn thông Điện Biên đã đạt được trong giai đoạn 2017-2019, đồng thời được nghe các ý kiến đóng góp, về vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình tổ chức hoạt động từ các hội viên. Từ đó, rút ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để đưa tổ chức Đoàn cơ cở Viễn thông Điện Biên ngày càng vững mạnh.

Với đặc thù là một đơn vị cung cấp và kinh doanh dịch vụ Viễn thông - CNTT, nhiệm vụ chính trọng tâm của mỗi đoàn viên là nhận thức rõ nhiệm vụ của bản thân: Chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp làm việc nâng cao chất lượng công việc chuyên môn. Hết lòng với khách hàng, luôn lấy khách hàng là trung tâm, dịch vụ là hàng đầu. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về dịch vụ CNTT mới, sẵn sàng hội nhập với thời đại công nghiệp 4.0.

Đoàn cơ sở Viễn thông Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hành động của thanh niên; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Ban Chấp hành, cán bộ đoàn cơ sở; triển khai thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực các phong trào đoàn, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình lôi kéo được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở cơ sở; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên; cần có các chương trình học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng của cán bộ làm công tác đoàn.

VNPT Điện Biên
Bình luận bài viết
Liên hệ