smart city vnpt
Tin VNPT - 03/03/2018
VNPT giới thiệu giải pháp thành phố thông minh tại ngày hội Tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh
Tin VNPT - 10/09/2019
28 tỉnh/thành phố triển khai thành công giải pháp smart city của VNPT
Liên hệ