covid
Tin VNPT - 19/11/2021
Bắt đầu từ ngày 19/11/2021, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ tiếp cận và hướng dẫn khách hàng đủ điều kiện đăng ký sử dụng dịch vụ...
Tin VNPT - 06/08/2020
VNPT hỗ trợ cước data chung tay cùng Đà Nẵng chống dịch
Liên hệ