CNTT
LỄ RA MẮT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hệ thống chặn lọc thông minh là công cụ đặc biệt nhằm chống lại sự bùng nổ và quay trở lại của tin nhắc rác.
Ngày 14/12/2017 tại Tuyên Quang, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Tuyên...
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để cải cách thủ tục hành chính.
Liên hệ