chuyển mạng giữ số
Tin VNPT - 18/02/2019
Mới có chưa tới 1% thuê bao di động đăng ký chuyển mạng
Tin VNPT - 10/04/2019
Chuyển mạng giữ số: Nhà mạng thắng lớn nhờ chất lượng
VinaPhone tiếp tục dẫn dầu về số lượng thuê bao chuyển đến
Tin VNPT - 04/05/2019
Chuyển mạng giữ số: Thuê bao nhà mạng Vinaphone tăng mạnh
Liên hệ