Đăng vào 27/12/2017
Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy Viễn thông Điện Biên, chiều ngày 22/12/2017, tại hội trường tầng III Viễn thông Điện Biên...
Đăng vào 09/12/2017
Thư ngỏ Mail VNN
Đăng vào 28/11/2017
Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội ngày 22/11/2017, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Đăng vào 23/11/2017
Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ, Trung tâm Kinh doanh VNPT Phú Thọ sẽ tặng quà cho khách hàng gửi những phản ánh có chất lượng..
Đăng vào 13/11/2017
Chuẩn bị hạ tầng mạng lưới từ sớm, bổ sung thêm nhiều xe phát sóng di động về Đà Nẵng, bố trí nhân lực trực xử lý 24/24 kèm theo các cán bộ kỹ thuật..
Liên hệ