Đăng vào 10/03/2018
Bangladesh mong muốn các Tập đoàn lớn như VNPT tăng cường đầu tư vào nước này
Đăng vào 06/03/2018
Đẩy mạnh ứng dụng VT-CNTT: Không thể thiếu vai trò chủ lực của VNPT
Đăng vào 03/03/2018
VNPT giới thiệu giải pháp thành phố thông minh tại ngày hội Tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh
Đăng vào 22/02/2018
Sau hơn 03 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và tỉnh Lào Cai, đến nay diện mạo hạ tầng viễn thông..
Đăng vào 06/02/2018
Sáng 31/01/2018 tại trụ sở VNPT Điện Biên hai đơn vị Viễn thông Điện Biên và Trung tâm kinh doanh VNPT Điện Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch
Liên hệ