Đăng vào 02/04/2018
VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh
Đăng vào 31/03/2018
VNPT sẽ triển khai các gói dịch vụ miễn phí cho startup tại Thủ đô
Đăng vào 29/03/2018
3 năm liên tiếp, VNPT được lựa chọn cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
Đăng vào 29/03/2018
VNPT là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh GMS6 và Hội nghị cấp cao CLV10
Đăng vào 27/03/2018
VNPT đang đầu tư bài bản phát triển và ứng dụng công nghệ số tiên tiến
Liên hệ