Đăng vào 24/09/2018
VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Đăng vào 22/09/2018
VNPT tiếp tục đổi thành công 4,2 triệu thuê bao đầu 0129 về 082
Đăng vào 20/09/2018
Thông báo về các Tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT
Đăng vào 18/09/2018
VNPT tiếp tục chuyển đổi thành công 2,3 triệu thuê bao di động đầu 0127 về 081
Đăng vào 18/09/2018
Đêm nay VNPT tiếp tục chuyển 2,3 triệu thuê bao đầu 0127 về 081
Đăng vào 17/09/2018
VNPT đã chuyển đổi thành công đầu số 0124 về 084
Đăng vào 14/09/2018
Những lưu ý khi sử dụng các dịch vụ viễn thông trong chuyển 11 số về 10 số
Đăng vào 12/09/2018
VNPT đã sẵn sàng hạ tầng VT-CNTT phục vụ Hội nghị WEF ASEAN 2018
Đăng vào 10/09/2018
Việt Nam xếp hạng thứ 6 về phát triển Chính phủ điện tử tại khu vực ASEAN
Đăng vào 07/09/2018
VNPT được chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ VT-CNTT cho Hội nghị WEF ASEAN 2018
Liên hệ