Đăng vào 20/06/2019
Xiaomi âm thầm sản xuất smartphone có camera 64MP
Đăng vào 11/06/2019
Công nghệ camera nấp dưới màn hình của Xiaomi có gì hay
Đăng vào 04/06/2019
Huawei cắt giảm đơn đặt hàng, chưa xác định có thể lật đổ Samsung vào năm 2020 hay không
Đăng vào 25/05/2019
Microsoft loại bỏ Huawei khỏi dịch vụ đám mây Azure
Đăng vào 21/05/2019
Smartphone Huawei bị cấm cập nhật Android và dùng app Google
Liên hệ