Đăng vào 21/07/2021
Sáng ngày 20/7/2021, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV đã chính được khai mạc. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tiếp tục được lựa chọn l
Đăng vào 26/05/2021
VNPT giảm đến 50% cước và tăng băng thông miễn phí hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp vượt đại dịch
Đăng vào 09/04/2021
VNPT là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng bảo mật thế giới
Đăng vào 11/12/2020
VNPT là doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp CNTT cho thành phố thông minh
Đăng vào 30/10/2020
VNPT tiếp tục được lựa chọn là đơn vị triển khai các giải pháp phục vụ họp trực tuyến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
Liên hệ